Drukuj

 

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r.)


Zarządzenie Nr 242/2019 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie sposobu postępowania z petycjami złożonymi do Prezydenta Miasta Elbląg