Głównej zawartości

Komunikat alertu

  • Data wpływu petycji: 27-07-2021 r.
  • Przewidywany termin załatwienia petycji: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.
  • Jawność danych dotyczących imienia i nazwiska, wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176)
  • Przebieg postępowania: 02.08.2021 r. - skierowana do Komisji skarg, wniosków i petycji; posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji - 15.09.2021 r.; sesja Rady Miejskiej w Elblągu - 23.09.2021 r.
  • Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie załatwienia: 24.09.2021 r.
Dane dotyczące przebiegu postępowania:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Petycja.pdf)Petycja.pdf 1075 kB2021-08-09 13:342021-08-09 13:34
Pobierz plik (Pismo do Prezydenta Miasta.pdf)Pismo do Prezydenta Miasta.pdf 65 kB2021-08-12 10:332021-08-12 10:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 594.pdf)Uchwała Nr 594.pdf 164 kB2021-09-28 15:462021-09-28 15:46
Pobierz plik (Informacja o sposobie załatwienia petycji.pdf)Informacja o sposobie załatwienia petycji.pdf 260 kB2021-09-28 15:542021-09-28 15:54
Pobierz plik (Pismo przekazujące petycję.pdf)Pismo przekazujące petycję.pdf 310 kB2021-09-28 15:542021-09-28 15:54